r22

R22 wetgeving 1 januari 2015

Medio 1987 werd duidelijk dat bepaalde stoffen, waaronder chloorhoudende koudemiddelen, het dynamisch evenwicht van de ozonlaag verstoren. De ozonlaag beschermt ons tegen schadelijke stralingen uit de stratosfeer. Ter bescherming van die ozonlaag zijn internationaal afspraken gemaakt om het gebruik van dergelijke stoffen gefaseerd uit te bannen. Die afspraken zijn vastgelegd in het Protocol van Montreal, dat sinds 1 januari 1989 van kracht is.

Voor Nederland gaat het om de chloorhoudende koudemiddelen, enkelvoudige en mengsels met als belangrijkste de CFK’s- (R11, R12 en R502) en HCFK’s-(R22).  Per 1 januari 2015 is ook R22 volledig uitgefaseerd, dat wil zeggen dat het gebruik van airconditioning met deze middelen verboden is bij wet.

Heeft u nog apparaten met deze middelen? S&S helpt u om deze wetgeving toe te passen, door alle oude airconditioning te vervangen. Als u samenwerkt met S&S, zorgen wij er altijd voor dat u voldoet aan de laatste wetgeving.

Lees de volledige regelgeving op de website van NVKL